Háziorvos rendeléséről szóló tájékoztató

Tisztelt Betegek!

2019. 08. 21- 2019. 08. 30-ig Tengelicen, Gerjenben rendelek.

Ebben az időszakban rendelési idő változás lesz:

2019.08.21. szerda Tengelic 08:00-14:00
2019.08.22. csütörtök Gerjen
2019.08.23. péntek Tengelic 08:30-12:30
2019.08.26. hétfő Gerjen
2019.08.27. kedd Tengelic 08:30-14:00!!!
2019.08.28. szerda Tengelic-Szőlőhegy
Tengelic
08:00-10:00
11:00-14:00
2019.08.29. csütörtök Gerjen
2019.08.30. péntek Tengelic 08:30-12:30

 

Dr. Dömötör Zita
háziorvos

Határozat jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

Tengelic Község Jegyzője, mint Helyi Választási Iroda Vezetője 7054. Tengelic Rákóczi u.11 Szám: I/2213-6/2019. Tárgy: jelölt állításához szükséges ajánlások száma   HATÁROZAT Tengelic Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény…

Tengelici Polgármesteri Hivatal adóigazgatási ügyintézői munkakörének betöltésére pályázat

Tengelic Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Tengelici Polgármesteri Hivatal adóigazgatási ügyintézői munkakörének betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő: 3 hónap Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Ellátandó feladatok: Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és…

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásokról

A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára ( vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását szintén 2019. október 13. napjára tűzte ki. Tengelic településen a német és a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás került kitűzésre. Mindkét nemzetiség esetén, az…

Pályázati felhívás a 0287/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére

Tengelic Község Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (XII. 5.) számú önkormányzati rendelet alapján a következő újabb pályázati felhívást teszi közzé: 1./ a kiíró neve és pontos címe: Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. 2./ a pályázat tárgyát képező vagyonelem megnevezése, ingatlan pontos közigazgatási címe és helyrajzi száma: Tengelic…

Pályázati felhívás a 0175/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére

Tengelic Község Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (XII. 5.) számú önkormányzati rendelet alapján a következő újabb pályázati felhívást teszi közzé: 1./ a kiíró neve és pontos címe: Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. 2./ a pályázat tárgyát képező vagyonelem megnevezése, ingatlan pontos közigazgatási címe és helyrajzi száma: Tengelic…

Tájékoztató ügyfélfogadási rendről

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy

2019. július 1-jén (hétfőn) az ügyfélfogadás elmarad!

A legközelebbi ügyfélfogadás:
július 2-án kedden 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30 között lesz.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és megértésüket.

Tolnai Lászlóné s.k.
jegyző