Képviselő-testületi ülés meghívó 2018.09.11.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. szeptember 11-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Az önkormányzat 2018. évi…

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Járda felújítás 2019. augusztus 16. és október 7. között valósult meg Tengelic község területén 2857 fm hosszú járdaszakasz felújítása. A meglévő, rossz burkolatú járda felszedését követően 120 cm széles beton járda építése valósult meg a Kossuth, Kolozsvári, Rákóczi, Petőfi és Csiki utcákban. A felújítás összköltsége 48.290.726 Ft volt, melyből a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2018.…