Háziorvos rendeléséről szóló tájékoztató

Tisztelt Betegek! 2019. 02. 28-án /csütörtökön/ rendelési idő változás: 7:30-11:30-ig. 2019. 03. 01-jén /pénteken/ rendelés nem lesz továbbképzés miatt. 2019. 02. 28-án /csütörtökön/ 12:00 órától és 2019. 03. 01-jén /pénteken/ sürgős esetben hívható: Dr. Kis Miki András. Tel.: 06-20-9417031 2019. március 6-14-ig Gerjenben helyettesítek, ezért módosul a tengelici rendelési idő: 2019. március 7-én /csütörtökön/ rendelési…

Hirdetmény a 0287/2 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlan bérbeadására

Hirdetmény Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0287/2 hrsz-ú 23066 m2 szántó megnevezésű ingatlant haszonbérbe adásra kijelölte 2019. május 1. napjától 5 évre. Az ingatlan bérletére vonatkozó kérelmeket 2019. március 15-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.). A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület a…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2019.02.08.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. február 8-án (péntek) 15,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2019.01.29.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. január 29-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ A közösségi együttélés alapvető…

Felhívás „Tengelic Községért” kitüntető cím 2019. évi adományozására

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2019. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos. „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és társadalmi,…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2018.12.11.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. december 11-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018.…