Lakossági hulladékszállítási információk

2023. július 1. napjától megszűnt az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelőssége, a hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei közé került. Fenti időponttól a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság irányítja a települési szilárdhulladék gyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről. Tengelic területén továbbra is a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., mint alvállalkozó végzi el a szolgáltatásokat.…

Felhívás adatbejelentési kötelezettségre

Tisztelt Adózóink! Felhívjuk figyelmüket, hogy fontos adatbejelentési határidő közeledik a magánszemélyek kommunális adója, illetve a termőföldek tulajdoni/használói változásáról a mezőőri járulék megállapítása vonatkozásában, ugyanis 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően, amennyiben bármilyen adóztatást érintő változás (pl. termőföld, lakás vagy telek szerzése, értékesítése, használata stb.) történt, arról 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Az adókötelezettségeket a Tengelic…

Tájékoztató a 2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunkaterv közzétételéről

Tájékoztatom, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2024 évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterveit vármegyei bontásban elkészítette. Tájékoztatom a lakosságot, hogy Tengelic településen a kéményseprő-ipari társasházi…

Felhívás Tengelic Községért kitüntető cím adományozása 2024.

Felhívás Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2024. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és…

Tájékoztató téli igazgatási szünetről

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2023.(X.24.) sz. határozattal úgy döntött, hogy a Tengelici Polgármesteri Hivatalban 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig téli igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet ideje alatt (3 munkanap) az ügyfélfogadás szünetel, a Tengelici Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tart. A Hivatal dolgozóinak nevében is köszönöm…