„Tengelic Községért”  kitüntető cím megalapítása előtt elismerésben részesültek

Benizs Béla
Érdemei: A településen végzett közösségi munka, valamint a falu bejáratainál található üdvözlő táblák készítése.

Farkas Dénes
Érdemei: Tengelic község helytörténeti kiállítás ( emlékszoba ) létrehozása, valamint Tengelic története című könyv szerzője.

Molnár József
Érdemei: A település sportéletében nyújtott kimagasló tevékenysége.

Mülbert György
Érdemei: Tengelic község helytörténeti kiállítás ( emlékszoba ) létrehozása.

„Tengelic Községért” kitüntető címben részesültek (alapítva 2012. október 1.)

2013.

Bátainé Réti Márta
Érdemei: A díjat elsősorban a Tengelic-Szőlőhegyen végzett közösségi munkájáért kapta. Alapító tagja volt a Tengelic-Szőlőhegyért Egyesületnek. Hét különböző kiállítást rendezett valamint koncertet szervezett a faluban. Nyugdíjasklub gazdasági vezetőjeként tevékenykedett, a rendezvények aktív tagja, szervezője. Társadalmi munkák szervezésében  élen jár. A falu kulturális és szellemi értékeinek évek óta ápolója, irányítója.

2015.

Kászpári György
Érdemei: Tengelic település életének egyik legszínesebb, legtevékenyebb alakja.  Önkormányzati képviselőként 1994. decemberétől 2014. októberéig, alpolgármesterként 1999. szeptemberétől 2010. októberéig szolgálta a települést. Szerves része a kulturális és a közéletnek. Korosztályának és a mindenkori ifjúság sportéletének összetartója. A Tengelici Sportegyesület elnöke. Önzetlen segítségére számíthatott a település minden területen, ilyen volt például a rendszerváltás utáni földügyek. Részese a Tengelici Evangélikus Egyházközség életének.

2016.

Dr. Stallenberger Péterné Dr. Szegedi Aranka
Érdemei: 1966 óta a település körzeti, majd később háziorvosa volt egészen 2010 novemberéig. Negyvennégy évig férjével Dr. Stallenberger Péterrel lelkiismeretesen szolgálták a település lakosainak egészségügyi ellátását. Gyógyító tevékenysége mellett 1990 októberétől 2006 októberéig képviselőként, és egyidejűleg a szociális bizottság elnökeként segítette a képviselő-testület munkáját. A rendszerváltást megelőzően pedig tanácstagként vett részt a település életében. Munkásságának minden területe önzetlenségről és emberségről ad tanúbizonyságot.

Dr. Stallenberger Péter ( “Tengelic Községért” posztumusz kitüntető cím )
Érdemei:  1966-tol 44 éven keresztül végezte háziorvosi tevékenységét a településünkön. Emellett üzemorvosi feladatokat és másodállásban egészségügyi szolgáltatást is végzett az alsótengelici szociális otthonban és Tengelicen a diákotthonban. Mindezek mellett feleségével Dr. Stallenberger Péternével folyamatosan vállaltak készenléti ügyeletet. A kitüntetést több évtizedes szakmai munkájának elismeréseként kapta.

2017.

Horváth Józsefné
Érdemei: 1978. augusztus 16 óta a tengelici általános iskola pedagógusa, ahol aktív résztvevője és szervezője az iskolai kulturális életének. 1985 októberétől a színjátszó szakkör eredményes vezetője. A színjátszó szakkör tagjaival többször jutottak be megyei és országos versenyek döntőjébe, ahol kimagaslóan szép eredményeket értek el. Egyik kezdeményezője volt a költészet napjának 100. évfordulóján, 2005. április 11-én első alkalommal megrendezett költészet napi versfelolvasó estnek, amit azóta is minden évben megszerveznek. Diákjai, a szülők, kollégái mindig elismeréssel szólnak róla.

2019.

Temesi Mátyás ( “Tengelic Községért” posztumusz kitüntető cím )
Érdemei: A Soproni Evangélikus Tanítóképzőben szerzett tanítói diplomát. Bikácson egyházi tanítóként kezdett, majd Tengelicre visszakerülve nyugdíjba vonulásáig itt tanított. 1955-1988 között volt a tengelici iskola igazgatóhelyettese. A tanítói, nevelői munka mellett nagy hangsúlyt fektetett a település
történetének kutatására is, melybe az iskola diákjait is bevonta. A „Pusztai iskolák-tanodák a Gindli családban” című iskolatörténeti munkájával elnyerte a megyei honismereti pályázat díját. Nagy szerepe volt a Tengelic-Szedres út, a törpe vízmű, az új iskola és a posta megépítésében. Mint közéleti szereplő megyei tanácstagként és a tengelici községi tanács elnökhelyetteseként tevékenykedett. Egész életét a
gyermekközpontúság, az emberek életének, körülményeinek javítása, segítése jellemezte.

Temesi Mátyásné ( “Tengelic Községért” posztumusz kitüntető cím )
Érdemei: A Szarvasi Evangélikus Tanítóképző elvégzését követően került a tengelici iskolába, ahol nyugdíjazásáig dolgozott pedagógusként. A tanító/nevelő munka mellett kirándulásokat, táborokat szervezett, a gyerekeket természet és állatszeretetre nevelte. Színvonalas oktatói munkája elismerésként a Kaposvári Tanítóképző Főiskola tanítási gyakorlatvezetéssel bízta meg. 25 éven át a kisdobos táborok megyei szintűvé válását segítette és vezette. 20 évig volt a falu nyugdíjas klubjának vezetője, és mint olyan, színvonalas programokat, kirándulásokat szervezett.

Kászpári Károly kitüntetett
Érdemei: A FRISSTEN Pékség tulajdonosa, pékmestere, az Országos Pékszövetség elnökségének tagja. Aktív közösségi ember, tevékeny részese a település kulturális és közéletének. Az Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi Bizottságnak a tagja. Közéleti tevékenységét a sportegyesületben kezdte, ahol 8 évig volt vezetőségi tag tömegsportosként. Jelentős érdeme volt a Tengelici FaluTV létrehozásában és működtetésében az 1990-es években. Nevéhez fűződik a település történetének filmes dokumentálása, mely magában foglalja a filmek elkészítését, archiválását és bemutatását is. Segítségére bármilyen területen számítani lehet, mint például rendezvények támogatása, a református templom órájának megjavíttatása, a határon túl élő magyarok számára segélyadomány gyűjtése és eljuttatása. Részese a Tengelici Evangélikus Egyházközség életének, ahol presbiteri tisztet is betölt.

2021.

Dr. Tóth Károly kitüntetett

Kultúra: Tengelicen szinte valamennyi kulturális eseményen részt vesz. Vannak, melyeken aktívan, némelyiken, mint a közönség egy tagja, vagy éppen, mint anyagi támogató.

Sport: Fiatal korában aktívan sportolt. Kilenc éven át volt a Tengelici TSZ SK elnöke. Vezetői munkájának elismeréseként „Tolna megye Sportjáért” kitüntetésben részesült. 2002 évben megalakította az Öregfiúk Futballisták Baráti Társaságát, mely a mai napig aktívan működik.

Falu: A rendszerváltás előtt több cikluson keresztül volt képviselő (akkor tanácstagnak hívták), 1990-1994-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Habitusa, hozzáállása a helyi döntésekben mindig építő jellegű, de szükségszerűen kritikus is volt. Közmeghallgatás a mai napig elképzelhetetlen nélküle. Helytörténeti kutatásai közül kiemelkedik a Csapó-család múltjának feldolgozása és terjesztése. Több éven keresztül volt a helyi Vöröskereszt szervezet elnöke.

Egyházi szerepvállalás: 1979-től (édesapja halála óta) presbiter, ettől kezdve Egyházmegyei tanácsos és Egyházmegyei küldött. 1999-től a Tengelici Református Egyházközség gondnoka. Elhivatottságát jellemzi, hogy könyvet írt a Tengelici Református Egyházközség történetéről, tevékenységéről, többek közt az 1937. évi templomépítés részleteiről. Nevéhez fűződik a templom és a parókia felújításának megszervezése is.

Szakma: 1967-ben elvégezte az Állatorvostudományi Egyetemet, 1973-ban Szarvasmarha-Egészségügyi Szakállatorvosi diplomát szerzett. Az aranydiplomáját 2017-ben vette át. 1977. év óta állatorvos Tengelicen. Szakmai munkáját 2008-ban „Tormay Béla Díj”-jal, 2013-ban „Kentaur Szobor” átadásával (a Kentaur az állatorvoslás jelképe) ismerték el.

2022.

Szinger Árpád kitüntetett

Szinger Árpád évtizedek óta meghatározó személyisége településünknek. Kezdetben kőművesként építette/szépítette falunkat.

Majd, már okleveles mélyépítő üzemmérnökként szakértelmével segítette az evangélikus templom és parókia felújítási munkáit.

Presbiterként évekig tevékeny tagja volt a Tengelici Evangélikus Egyházközségnek.

1993-tól egészen nyugdíjba vonulásáig Tengelic község körzeti megbízottja volt.

Sikeres rendőri pályafutásának mércéje, hogy településünk polgárai még hosszú idővel a leszerelését követően is bátran keresték személyes kérésekkel, kérdésekkel. A későbbi körzeti megbízottak is bizalommal fordultak hozzá egy-egy tanácsért.

Kezdeti nyugdíjas éveit sem tétlenkedéssel töltötte. Már 2006-ban megfogalmazódott benne az igény egy helyi polgárőrökből álló egyesület megszervezésére.

Hosszas próbálkozás után 2009-ben társalapítóként létrehozta a Tengelici Polgárőr Egyesületet, (2017-től Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület) melyben azóta is – immáron 13. éve – elnöki tisztséget tölt be.

Az első években saját autóval és olykor saját költségen látta el a szolgálati feladatait.

Szervezésének, koordinálásának, benyújtott pályázatainak és természetesen valamennyi polgárőr állhatatos munkájának köszönhetően a kezdeti szűkös éveket felváltotta a fejlődés időszaka.

Árpi aktívan részt vesz a mindenkori járőrszolgálatokon, rendezvénybiztosításokon, az Egyesület minden akciójában. Felügyeli azoknak a fiataloknak a munkáját, akik az Egyesületnél töltik közösségi szolgálatukat, így segítve az új, felkészült polgárőr generáció kinevelését.

Ő maga az Egyesület mind a négy szekciójának tagja: polgárőr, vizsgázott lovas polgárőr, önkéntes mentőszervezeti tag, valamint önkéntes tűzoltó is.

Szinger Árpád rendőri és polgárőri tevékenysége nyomán hozzájárult Tengelic bűnmegelőzéséhez, közbiztonságának növeléséhez.