F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A jogszabályi kötelezettség alapján Tengelic közigazgatási területén
2019. május 6. és 2019. július 31. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A 2019. évi ebösszeírás céljából kérem, Tengelic közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek – ebenként – kitölteni az „Ebösszeírási adatlap” nyomtatványt.
Az „Ebösszeírás adatlap” letölthető itt, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán is.

A nyomtatványt kérjük legkésőbb 2019. július 31-ig visszajuttatni a Tengelici Polgármesteri Hivatalához az alábbi elérhetőségeink egyikén:

  • Postai úton: 7054. Tengelic Rákóczi u.11.
  • Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
  • Ügyfélkapun keresztül vagy
  • Elektronikus úton is továbbítható a tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail címre.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését továbbá azon ingatlanokat, ahonnan határidőre nem érkezett be adatlap, a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzik.
Az ebösszeírás során a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni az önkormányzathoz.
Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, valamint a szaporulatot és az elhullást is írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm.

Tengelic 2019. május 3.

Tolnai Lászlóné
jegyző