2022. évben is marad a helyi iparűzési adó mértékének csökkentése
A hatályos jogi szabályozás a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) jövedelem-pozíciójának segítése érdekében a 2021. évben végződő (illetve a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozók esetén 2021-ben kezdődő) adóévre vonatkozó kedvező szabályokat a következő adóévben is fenntartja, így 2022. évre is automatikusan jár az alacsonyabb, maximum 1 százalékos helyi iparűzési adómérték az érintetteknek.
A kedvezményre az a vállalkozás jogosult, aki a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot.
Esetükben a helyi iparűzési adó mértéke a 2022. adóévben 1 százalék, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik.  Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022. évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia.
A helyi iparűzési adókedvezmény igénybevételének szándékát jelezni kell az adóhatóság felé. Azon KKV-k esetében, amelyek 2021-ben nyilatkozatban kérték az adókedvezmény igénybevételét, most nincs teendő, az adóelőleg-mérséklés a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.
Az a KKV-nek számító vállalkozónak, aki 2021. évben nem tett nyilatkozatot  (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegye azt meg.
Ebben a nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült 2021. évben vagy 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.
A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azonos módon a 2021. évivel – az állami adó- és vámhivatalon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhivatal által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.
A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettség összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Tolnai Lászlóné
jegyző