Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzata tulajdonát képező Tengelic-Szőlőhegy 995 hrsz-ú 1275 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant haszonbérbe adásra kijelölte.

Az ingatlan bérletére vonatkozó kérelmeket 2018. január 18-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.).

A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület a 2018. januári testületi ülésen dönt.

 

Tengelic 2017. december 4.

 

Gáncs István sk.
polgármester