Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0142/1 hrsz-ú, 26415 m2 területű, legelő megnevezésű ingatlant bérbe adásra kijelöli 2020. január 1. napjától 5 évre.

Az ingatlanok bérletére vonatkozó kérelmeket 2019. november 14-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.).

A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület a 2019. novemberi testületi ülésen dönt.

Tengelic 2019. október 24.

Gáncs István sk.
polgármester