Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. szeptember 13-án (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető
2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
4./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló …/2016(…) önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015(V.28.)önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
6./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2015/2016. nevelési év tevékenységéről Huber Péterné óvodavezető
7./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2016/2017. nevelési év munkatervének véleményezése Huber Péterné óvodavezető
8./ A tengelici víziközmű rendszerek 2017-2031-ig tartó időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek megtárgyalása Gáncs István polgármester
9./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységéről Gáncs István polgármester
10./ Önkormányzati szolgálati lakásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása Gáncs István polgármester
11./ Egyebek Gáncs István polgármester
12./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Tengelic, 2016. szeptember

Gáncs István sk.

polgármester