Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. szeptember 12-én (kedd)  17.00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015.(II.25.)  önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
3./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2017/2018. nevelési év munkatervének véleményezése Huber Péterné óvodavezető
4./ A településrendezési terv 5. számú módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése Gáncs István polgármester
5./ Települési értéktár létrehozása Gáncs István polgármester
6./ Előzetes egyeztetés a Településképi Arculati kézikönyv a településképi rendelet valamint a községi értékleltárral kapcsolatban Tóth Dóra Kata tervező
7./ Egyebek Gáncs István polgármester
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
9./ Zárt ülés: Közalkalmazottak kinevezésének módosítása Gáncs István polgármester

Tengelic 2017. szeptember 5.

Gáncs István sk.

polgármester