Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. január 23-án (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi II. félévi tevékenységéről Farkas Zsuzsanna elnök
2./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről Hollósi András mezőőr
3./ Döntés a 2017. évi JETA pályázat benyújtásáról Gáncs István polgármester
4./ Védőnő helyettesítésére megbízási szerződés elfogadása Gáncs István polgármester
5./ Az általános iskolai körzethatárokról véleményezés Gáncs István polgármester
6./ Az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület hasznosítása Gáncs István polgármester
7./ Egyebek Gáncs István polgármester
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2018. január 16.

Gáncs István sk.

polgármester