Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. február 13-án (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Településszerkezeti terv belső egyeztetése Tóth Dóra Kata tervező
2./Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása Gáncs István polgármester
3./ Döntés a köztisztviselők cafetéria, valamint a közalkalmazottak és a munkaszerződéses dolgozók béren kívüli juttatásának 2018. évi összegéről Gáncs István polgármester
4./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról Gáncs István polgármester
5./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
6./ Egyes önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosításáról Tolnai Lászlóné
jegyző
7./ Pályázat kiírása a Mézeskalács Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére Gáncs István polgármester
8./ A Mézeskalács Óvoda heti és éves nyitva tartási rendjének meghatározása Gáncs István polgármester
9./ Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása Gáncs István polgármester
10./ Közalkalmazott (védőnő) kinevezése Gáncs István polgármester
11./ Védőnői megbízási szerződés megszüntetése Gáncs István polgármester
12./ Egyebek Gáncs István polgármester
13./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
14./ Zárt ülés: „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozása  Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2018. február 6.

Gáncs István sk.

polgármester