Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. 2018. május 29-én (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységérő Dr. Kuti István kapitányságvezető
2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről Gáncs István polgármester
4./ A közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
5./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Tolnai Lászlóné jegyző
6./ A 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Gáncs István polgármester
7./ Az önkormányzat által üzemeltetett utak ingatlanjaira vonatkozó tulajdonjog átruházása Gáncs István polgármester
8./ Településrendezési eszközök felülvizsgálatának folytatásával kapcsolatos döntés Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2018. május 22.

Gáncs István sk.

polgármester