Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. augusztus 7-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
2./  Beszámoló a Pénzügyi Bizottság tevékenységéről Szijártó József biz.elnöke
3./ Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos településfejlesztési döntés Gáncs István polgármester
4./ A tengelici víziközmű rendszerek 2019-2033-ig tartó időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek megtárgyalása Gáncs István polgármester
5./ Tájékoztató az önkormányzati hátralékokról Gáncs István polgármester
6./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elszámolása a 2017. évi család és gyermekjóléti feladatellátásról Gáncs István polgármester
7./ Döntés a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról Gáncs István polgármester
8./ Az önkormányzat tulajdonában lévő dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról szóló 74/2018.(VI.26.) határozat módosítása Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2018. július 31.

Gáncs István sk.

polgármester