Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. december 11-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
4./ „Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról szóló 14/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
5./ A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Tolnai Lászlóné jegyző
6./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról ( tanyagondnok, étkeztetés) Gáncs István polgármester
7./ Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról Gáncs István polgármester
8./ Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata Gáncs István polgármester
9./ Fadd Nagyközség településrendezési terve módosítása előzetes tájékoztató véleményezése Gáncs István polgármester
10./ Mezőgazdasági haszonbérleti szerződésekről döntés Gáncs István polgármester
11./ Egyebek Gáncs István polgármester
12./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2018. december 5.

Gáncs István
polgármester