Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2020. október 27-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Tájékoztató a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének 2019. évi tűzvédelmi helyzetéről Gaszner Róbert tűzoltóparancsnok
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Kölesd község településrendezési terve felülvizsgálatának véleményezése Gáncs István polgármester
4./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására Gáncs István polgármester
5./ Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája felvételi körzetének véleményezése Gáncs István polgármester
6./ Egyebek Gáncs István polgármester
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2020. október

Gáncs István sk.
polgármester