Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde

Ovi-2019.-nov.

Intézményünk, a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Tengelicen az Aradi utca 6. szám alatt található, működtetője és fenntartója Tengelic Község Önkormányzata.

Óvodánk, és az újonnan épült – 2021. augusztus elseje óta működő – Mini Bölcsődénk is szép, barátságos, korszerű külső és belső környezettel fogadja az ide látogatókat.

A gyerekek többsége tengelici, de a településhez tartozó külterületekről: Tengelic-Szőlőhegyről, Júliamajorból, Alsó- és Felsőtengelicről, Jánosmajorból is vannak bejáróink, többségüket az iskolabusz szállítja reggel és viszi haza délután.

Jelenleg három óvodai csoportban, a Maci, Katica és Pillangó csoportban 69 gyermek számára van férőhely. A Mini Bölcsőde Süni csoportja 7 férőhelyes. Hat óvónő, egy kisgyermeknevelő, egy pedagógiai asszisztens, négy dajka, egy konyhai dolgozó és karbantartók segítik mindennapi munkánkat. Rendszeresen érkezik hozzánk logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus. Nagycsoportosaink részt vesznek népi tánc, hittan, Bozsik foci és ovi kézi foglalkozásokon is.

Pedagógiai munkánkat az Óvodai Nevelés Alapprogramja alapján megírt helyi programunk szerint végezzük. Derűs, elfogadó, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkört alakítunk ki. Biztosítjuk a megfelelő időt a szabad játékra. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a környezetvédelemre. Előtérbe helyezzük a néphagyományok, népszokások ápolását, erősítjük a szülőföldjükhöz való kötődésüket. Gyakran sütünk közösen mézeskalácsot. Ősszel Mihály napi vásárt tartunk, bekapcsolódunk a falu Szüreti Mulatságába, részt veszünk a Márton napi felvonuláson. Advent idején várjuk a Mikulást, Lucázunk, játszunk Betlehemest közösen ünnepeljük a Karácsonyt. Farsangkor jót mulatunk, Gyertyaszentelőkor mackó hetet tartunk, majd Kiszebábot égetünk és elkergetjük a telet. Húsvétkor tojást festünk, locsolkodunk, várjuk a nyuszit, ünnepeljük a Föld napját, májfát állítunk, anyák napjára készülünk, évzáró műsorral lepjük meg a szülőket. Munkánkban gyakran megjelenik a gyerekek érdeklődésére épülő projektmódszer. Igyekszünk minden gyermek testi, lelki szükségletét kielégíteni, sokoldalú, harmonikus fejlődésüket elősegíteni figyelembe véve egyéni képességeiket, személyiségüket.

Integráltan fejlesztjük a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő – sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő és a kiemelt képességű gyerekeket.

Mozgás munkaközösségünk a 2018/19-es nevelési évtől alkalmazza a “Magyar Mozgáskotta” módszereit. Különböző játékos mozgásos tevékenységekkel fejlesztjük a gyerekek mozgását, személyiségét. Néhány éve baráti kapcsolatot alakított ki óvodánk két határon túli óvodával: a kárpátaljai Szőlősgyulával és az erdélyi Gyergyóalfaluval – szakmai, módszertani tapasztalatokkal segítjük egymás munkáját. Bekapcsolódtunk a “Láncszemekből hidat építeni” programba is – környék óvodáit látogatva ismerkedünk a helyi értékeikkel.

Igyekszünk egész évben gazdag programmal színesíteni Tengelic életét.

Rendezvényeinken és a hétköznapokon is szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Óvodánk életéről tájékozódhatnak

Óvodapedagógusaink

Székely Aranka főigazgató

 • Huber Péterné
 • Fodorné Andics Marianna
 • Tivadar Tünde
 • Fodor Anita
 • Varga Erzsébet
Óvodai dajkáink
 • Kovács Ádám Lászlóné
 • Schmidt Melinda
 • Várnainé Loboda Éva
Mini Bölcsőde
 • Kisgyermeknevelő:
  Vargáné Földi Tímea
 • Bölcsődei dajka:
  Séta Andrea Györgyi
Pedagógiai asszisztensünk
 • Tóth Ivett
Elérhetőség
Dokumentumok