ÓVODAI BEÍRATÁS 2020. ÉVI EGYEDI ELJÁRÁSRENDJE

Az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)Kormányrendeletre figyelemmel az óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ennek alapján a Tengelici Mézeskalács Óvoda felvételi eljárása a következőképpen alakul:

  • 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés (szülőtől, óvodától) arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A beiratkozáshoz szükséges adatokat az Oktatási Hivataltól kapjuk, a további szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. A gyermek felvételéről írásban értesítjük a szülőket.
  • A szabad férőhelyekre felvehetünk olyan 2.5 éves gyermeket is, aki 2021. augusztus 31-ig tölti be 3. életévét. Őket a „Szülői szándéknyilatkozat” alapján tudjuk felvenni, amit postai úton juttatunk el az óvoda körzetébe tartozó családokhoz. Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt szándéknyilatkozatokat jutassák vissza az óvodába, legkésőbb április 24-ig!

Ha a beiratkozással kapcsolatban bármilyen kérdésük felmerülne, kérem telefonon keressenek a 74/432-103– as vezetékes vagy a 20/413-4473-as mobilszámon.

Tengelic, 2020. április 7.

Székely Aranka
óvodavezető