Tengelic Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§. (1) bekezdése  alapján pályázatot hirdet a

Tengelici Polgármesteri Hivatal

adóigazgatási ügyintézői munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Ellátandó feladatok: Elsőfokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó területén, valamint a talajterhelési díjjal és a mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátása. Földtörvény alapján földvételi és bérleti szerződések kifüggesztése, adó-és értékbizonyítvány, adóigazolások kiadása, idegen helyről kimutatott tartozások behajtása.

Munkavégzés helye: Tolna megye, 7054. Tengelic Rákóczi u.11.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • középfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti szakképesítés
 • számítógépes gyakorlott ismeretek (word, excel, internet)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • önéletrajz a 45/2012(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett legalább egy éves gyakorlat, illetve adóigazgatás területén szerzett legalább kettő év tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • magabiztosság
 • terhelhetőség
 • megbízhatóság
 • ügyfélbarát kommunikációs készség

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A munkakör betölthető: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az illetmény és egyéb juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Tengelici Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 74/432122-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ).
 • Személyesen: Tolnai László Elemérné jegyző Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi  utca 11.
 • Elektronikus úton: tengelicpolghiv@t-online.hu.

A borítékra kérjük ráírni „adóigazgatási ügyintéző”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tengelic.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 5 napon belül.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 8 napon belül értesítjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március  27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–    www.tengelic.hu – 2018. március 27.

–   Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2018. március 27.

 

Tengelic 2018. március 21.

 

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző