Lakossági tájékoztató

Rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő információkat osztom meg Önökkel, amelyek segítenek a mindennapi életük bonyolításában.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal ügyfélfogadását a következők szerint szervezzük meg:

2020. március 16-tól 2020. március 20-ig minden nap 8.00-11.00-ig, a 2020. március 23-val kezdődő héttől határozatlan ideig csak hétfőn és csütörtökön lesz személyes ügyfélfogadás 8.00-11.00 óráig. Természetesen a telefonos ügyfélfogadás továbbra is folyamatos lesz.

Személyes ügyfélfogadás esetén az ügyfelek a hivatalba történő belépést követően csak azután kezdhetik meg ügyeik intézését, miután a kézfertőtlenítést elvégezték.

A hivatal irodáiban 2020. március 16-tól csak egy ügyintéző és egy ügyfél tartózkodhat egyidejűleg.

A hivatali dolgozók feladata, hogy fogadják azokat a hívásokat, amelyek a külföldön munkát vállalók hazatéréséről szóló bejelentéseket tartalmazzák. Emellett a hivatal feladata lesz az is, hogy felmérje 2020. március 18-ig a településen élő külföldön munkát vállaló személyeket.

Ez ügyben hívható telefonszám: 06/74 432-122, mely munkanapokon 8-16 óráig hívható.

Egészségház:

A háziorvosi rendelési idő, illetve a védőnő tanácsadási időpontjai egyelőre változatlanok maradnak, mindaddig amíg a háziorvos, valamint a védőnő felettese másként nem rendelkezik.

A fogorvos csak sürgősségi ellást végez.

2020. március 16-tól legfeljebb 5 fő tartózkodhat az orvosi várókban.

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás szolgáltatásban dolgozó 2 gondozónő mellé plusz személyeket irányítunk át az igényeknek megfelelően. Gondolok itt arra, ha valaki, vagy valakik házi karanténba kerülnek.

A házi karanténban lévőkről való gondoskodás – amennyiben más személyre nem támaszkodhatnak – a polgármester feladata.

Házigondozók elérhetősége: Müller Tamásné: 06-30/509-8577, Kutlák Szilvia: 06-20/492-4450

Óvodai ellátás:

Tengelic Község Polgármestere 2020. március 18-tól a Tengelici Mézeskalács Óvodában rendkívüli szünetet rendelt el határozatlan ideig. Ezen időszak alatt ügyeletet biztosítunk. Az óvodai ellátást az ügyelet időszakában csak azok vehetik igénybe, akiknek a szülei munkavégzés miatt nem tudják biztosítani a gyermek felügyeletét.

Üzemi konyha szolgáltatásai:

2020 március 18-ig a konyha változatlan üzemeltetési rendben működik.

2020. március 18. szerdától étkeztetés szolgáltatást vehetnek igénybe:

  • Szociális étkezők.
  • Vendégétkezők közül a 60. életévüket betöltött személyek.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.
  • Az óvodai ügyelet időszakában az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek.

Az étkeztetés térítési díja változatlan.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egyszeri melegétkezését térítésmentesen biztosítjuk.

Határozatlan ideig (visszavonásig) az ebéd konyhán történő átvétele szünetel. Minden ebédet a tanyagondnok szállít ki. Ehhez a napi adaghoz és a másnapi váltáshoz szükséges éthordót az igénybe vevőnek kell biztosítania és a tanyagond részére átadni. Az éthordók tisztaságára fokozottan ügyeljenek. A konyhán a továbbiakban ezek fertőtlenítésére is sor kerül.

Külföldi munkavállalókkal kapcsolatos feladatok:

Minden érintett lakos 2020. március 17-től köteles bejelenteni azokat a hozzátartozóit, ismerőseit, akik külföldi országban vállalnak munkát és hazatérnek. A bejelentés telefonon történhet, melyet az alábbi számon tehet meg Felkertné Kiltau Ildikó családsegítőnél: 06-20/460-3683-as telefonszámon. Ahol további információt kaphat a házi karantén elrendeléséről, annak betartásáról, további egészségügyi teendőkről.

Gáncs István sk
polgármester