Ertektar-bizottsagMegalakult a Tengelici Értéktár Bizottság

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 121/2017. (IX.12.) Kt.h. számú határozatával a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény felhatalmazása alapján létrehozta a települési értéktárat és a Települési Értéktár Bizottságot.

A bizottság elnöke Farkas Zsuzsanna Katalin, elnök-helyettes: Tóthné Csapó Sára, tagjai: Farkas Dénes,  Hunyadi István, Tóth Ferenc.

A Települési Értéktár Bizottság feladata azonosítani a településen fellelhető nemzeti értékeket, azokat összesíteni és rendszerezni, a települési értéktárat nyilvántartás céljából megküldeni a Megyei Értéktár Bizottság részére.

A helyi értéktár létrehozásának célja a település természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése.

A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos, melyeket a letölthető dokumentumok között megtalálható javaslattételi lap segítségével lehet megtenni.

A kitöltött és megfelelő mellékletekkel ellátott javaslattételi lapot juttassa el az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

  • elektronikusan: tengelici.ertektar@gmail.com e-mail címre,
  • postai úton vagy személyesen: Tengelici Polgármesteri Hivatal ( 7054. Tengelic Rákóczi u.11.)

A Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, és 90 napon belül dönt a települési értéktárba történő felvételről, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

Az értéktárba a bizottság döntése alapján felvételre került értékek leírással és fotóval együtt felkerülnek a www.tengelic.hu honlapra is, így mindenki megismerheti őket.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái:

  • Agrár és élelmiszer-gazdaság:borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek.
  • Egészség és életmód:gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra.
  • Épített környezet:tudatos építési munka eredménye.
  • Ipari és műszaki megoldások:kézműipar, kézművesség.
  • Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai:Tánc, zene, régészeti lelőhelyek.
  • Sport:szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény.
  • Természeti környezet:fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak.
  • Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.:turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.

Kérjük és várjuk a tisztelt lakosság javaslatait, fényképeit, történeti leírásait, emlékeit, dokumentumait, hogy minél gazdagabb értéktárral mutassuk be sokszínű helyi, nemzeti értékeinket.

Tengelic 2017. szeptember 22.

Tengelici Települési Értéktár Bizottság

Értéktár

Letölthető dokumentumok:

Javaslattételi lap

Tengelici Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Települési Értéktár Bizottság 2018. 1. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi beszámolója