partnerségi tájékoztatás és egyeztetés

A Dalmand Zrt. fejlesztési elképzelései szükségessé teszik a település rendezési tervének módosítását, melynek elkészült egyeztetési anyagát Tengelic község Önkormányzata a Partnerség rendjéről szóló 7/2017(III.24.) önkormányzati rendelet alapján véleményeztetésre bocsájtja. Az elkészült egyeztetési anyag megtekinthető a www.tengelic.hu honlapon, illetve a 2017. június 19-én tartandó lakossági fórumon.

Egyeztetési anyag letöltése

Tájékoztató Tengelic Község településrendezési terve 3. számú módosításáról

Képviselő-testület kezdeményezi a község 2/2006 (II.16) számú rendelettel jóváhagyott rendezési tervének módosítását.

A módosítás célja:

a.     A 0108/6 helyrajzi számú ingatlan korlátozott mezőgazdasági területből beépítésre nem szánt, különleges (ökológiai park) területbe sorolása.

b.     A hrsz 05/18 terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből ipari gazdasági területbe sorolása.

Tengelic 3 számú módosítás helyszínrajza

Helyi értékvédelmi kataszter

Településrendezési terv módosításai

Rendezési tervek

Tájékoztató Tengelic Község településrendezési tervének 4. számú módosításáról