Pályázati FELHÍVÁS

Tengelic Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: termőföldek, a termőföldön lévő termékek, termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek, műtárgyak védelme, rendszeres és folyamatos ellenőrzést végez Tengelic közigazgatási területén az illegális szemétlerakók felderítése érdekében.

Munkavégzés helye: Tengelic közigazgatási területe

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
 • „A” –„B”kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító igazolás,
 • jogosítvány másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga
 • saját gépkocsi használata

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A munkakör betölthető: 2020. április 1. napjától.

Az illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján történik.

A kinevezés határozatlan időre szóló 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a74/432-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Tengelic címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon
  feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Személyesen: Tolnai László Elemérné, Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.
 • E-mailban: tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail címre.

A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
Tengelic Községi Önkormányzat Polgármestere
7054. Tengelic, Rákóczi u.11. (tel: 06/ 74-432-122, 06/74-432-100)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 4 munkanapon belül értesítjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– tengelic.hu – 2020. január 24.
– Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2020.január 24.

Tengelic 2020. január 17.
Gáncs István
polgármester