Tengelic Község szennyvízelvezetése

A projekt bemutatása

Általános információk

Kedvezményezett neve:  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partner:  Tengelic Község Önkormányzata
A projekt címe: Tengelic Község szennyvízelvezetése
A projekt bruttó összköltsége:  489 251 622 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 93,64 %
A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2016-00054
A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.09.07.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Tengelic Község Önkormányzat közigazgatási területe.

Partnerek:  Kivitelező – Szabadics Zrt.
Műszaki Ellenőr – Rácz Péter


Bemutatás

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. Az építési költségek nettó 349 700 000,- Ft nagyságúak, a munkálatok 2020. 09. 15-én kezdődtek, melynek során Tengelic-Szőlőhegy településrészen 186 db csatornavíz bekötés kerül kialakításra.


Kapcsolat

Tengelic Község Önkormányzata
Cím: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.
Honlap: www.tengelic.hu
Email: tengelicpolghiv@t-online.hu