„Tengelic Községért” kitüntető cím megalapítása előtt elismerésben részesültek

Érdemei: A településen végzett közösségi munka, valamint a falu bejáratainál található üdvözlő táblák készítése.

Érdemei: Tengelic község helytörténeti kiállítás ( emlékszoba ) létrehozása, valamint Tengelic története című könyv szerzője.

Érdemei: A település sportéletében nyújtott kimagasló tevékenysége.

Érdemei: Tengelic község helytörténeti kiállítás ( emlékszoba ) létrehozása.

„Tengelic Községért” kitüntető címben részesültek (alapítva 2012. október 1.)

2013

Érdemei: A díjat elsősorban a Tengelic-Szőlőhegyen végzett közösségi munkájáért kapta. Alapító tagja volt a Tengelic-Szőlőhegyért Egyesületnek. Hét különböző kiállítást rendezett valamint koncertet szervezett a faluban. Nyugdíjasklub gazdasági vezetőjeként tevékenykedett, a rendezvények aktív tagja, szervezője. Társadalmi munkák szervezésében  élen jár. A falu kulturális és szellemi értékeinek évek óta ápolója, irányítója.

2015

Érdemei: Tengelic település életének egyik legszínesebb, legtevékenyebb alakja.  Önkormányzati képviselőként 1994. decemberétől 2014. októberéig, alpolgármesterként 1999. szeptemberétől 2010. októberéig szolgálta a települést. Szerves része a kulturális és a közéletnek. Korosztályának és a mindenkori ifjúság sportéletének összetartója. A Tengelici Sportegyesület elnöke. Önzetlen segítségére számíthatott a település minden területen, ilyen volt például a rendszerváltás utáni földügyek. Részese a Tengelici Evangélikus Egyházközség életének.

2016

Érdemei: 1966 óta a település körzeti, majd később háziorvosa volt egészen 2010 novemberéig. Negyvennégy évig férjével Dr. Stallenberger Péterrel lelkiismeretesen szolgálták a település lakosainak egészségügyi ellátását. Gyógyító tevékenysége mellett 1990 októberétől 2006 októberéig képviselőként, és egyidejűleg a szociális bizottság elnökeként segítette a képviselő-testület munkáját. A rendszerváltást megelőzően pedig tanácstagként vett részt a település életében. Munkásságának minden területe önzetlenségről és emberségről ad tanúbizonyságot.


Érdemei:  1966-tol 44 éven keresztül végezte háziorvosi tevékenységét a településünkön. Emellett üzemorvosi feladatokat és másodállásban egészségügyi szolgáltatást is végzett az alsótengelici szociális otthonban és Tengelicen a diákotthonban. Mindezek mellett feleségével Dr. Stallenberger Péternével folyamatosan vállaltak készenléti ügyeletet. A kitüntetést több évtizedes szakmai munkájának elismeréseként kapta.

2017

Érdemei: 1978. augusztus 16 óta a tengelici általános iskola pedagógusa, ahol aktív résztvevője és szervezője az iskolai kulturális életének. 1985 októberétől a színjátszó szakkör eredményes vezetője. A színjátszó szakkör tagjaival többször jutottak be megyei és országos versenyek döntőjébe, ahol kimagaslóan szép eredményeket értek el. Egyik kezdeményezője volt a költészet napjának 100. évfordulóján, 2005. április 11-én első alkalommal megrendezett költészet napi versfelolvasó estnek, amit azóta is minden évben megszerveznek. Diákjai, a szülők, kollégái mindig elismeréssel szólnak róla.

2019

Érdemei: A Soproni Evangélikus Tanítóképzőben szerzett tanítói diplomát. Bikácson egyházi tanítóként kezdett, majd Tengelicre visszakerülve nyugdíjba vonulásáig itt tanított. 1955-1988 között volt a tengelici iskola igazgatóhelyettese. A tanítói, nevelői munka mellett nagy hangsúlyt fektetett a település történetének kutatására is, melybe az iskola diákjait is bevonta. A „Pusztai iskolák-tanodák a Gindli családban” című iskolatörténeti munkájával elnyerte a megyei honismereti pályázat díját. Nagy szerepe volt a Tengelic-Szedres út, a törpe vízmű, az új iskola és a posta megépítésében. Mint közéleti szereplő megyei tanácstagként és a tengelici községi tanács elnökhelyetteseként tevékenykedett. Egész életét a gyermekközpontúság, az emberek életének, körülményeinek javítása, segítése jellemezte.

Érdemei: A Szarvasi Evangélikus Tanítóképző elvégzését követően került a tengelici iskolába, ahol nyugdíjazásáig dolgozott pedagógusként. A tanító/nevelő munka mellett kirándulásokat, táborokat szervezett, a gyerekeket természet és állatszeretetre nevelte. Színvonalas oktatói munkája elismerésként a Kaposvári Tanítóképző Főiskola tanítási gyakorlatvezetéssel bízta meg. 25 éven át a kisdobos táborok megyei szintűvé válását segítette és vezette. 20 évig volt a falu nyugdíjas klubjának vezetője, és mint olyan, színvonalas programokat, kirándulásokat szervezett.

Érdemei: A FRISSTEN Pékség tulajdonosa, pékmestere, az Országos Pékszövetség elnökségének tagja. Aktív közösségi ember, tevékeny részese a település kulturális és közéletének. Az Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi Bizottságnak a tagja. Közéleti tevékenységét a sportegyesületben kezdte, ahol 8 évig volt vezetőségi tag tömegsportosként. Jelentős érdeme volt a Tengelici FaluTV létrehozásában és működtetésében az 1990-es években. Nevéhez fűződik a település történetének filmes dokumentálása, mely magában foglalja a filmek elkészítését, archiválását és bemutatását is. Segítségére bármilyen területen számítani lehet, mint például rendezvények támogatása, a református templom órájának megjavíttatása, a határon túl élő magyarok számára segélyadomány gyűjtése és eljuttatása. Részese a Tengelici Evangélikus Egyházközség életének, ahol presbiteri tisztet is betölt.

2021

Kultúra: Tengelicen szinte valamennyi kulturális eseményen részt vesz. Vannak, melyeken aktívan, némelyiken, mint a közönség egy tagja, vagy éppen, mint anyagi támogató.

Sport: Fiatal korában aktívan sportolt. Kilenc éven át volt a Tengelici TSZ SK elnöke. Vezetői munkájának elismeréseként „Tolna megye Sportjáért” kitüntetésben részesült. 2002 évben megalakította az Öregfiúk Futballisták Baráti Társaságát, mely a mai napig aktívan működik.

Falu: A rendszerváltás előtt több cikluson keresztül volt képviselő (akkor tanácstagnak hívták), 1990-1994-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Habitusa, hozzáállása a helyi döntésekben mindig építő jellegű, de szükségszerűen kritikus is volt. Közmeghallgatás a mai napig elképzelhetetlen nélküle. Helytörténeti kutatásai közül kiemelkedik a Csapó-család múltjának feldolgozása és terjesztése. Több éven keresztül volt a helyi Vöröskereszt szervezet elnöke.

Egyházi szerepvállalás: 1979-től (édesapja halála óta) presbiter, ettől kezdve Egyházmegyei tanácsos és Egyházmegyei küldött. 1999-től a Tengelici Református Egyházközség gondnoka. Elhivatottságát jellemzi, hogy könyvet írt a Tengelici Református Egyházközség történetéről, tevékenységéről, többek közt az 1937. évi templomépítés részleteiről. Nevéhez fűződik a templom és a parókia felújításának megszervezése is.

Szakma: 1967-ben elvégezte az Állatorvostudományi Egyetemet, 1973-ban Szarvasmarha-Egészségügyi Szakállatorvosi diplomát szerzett. Az aranydiplomáját 2017-ben vette át. 1977. év óta állatorvos Tengelicen. Szakmai munkáját 2008-ban „Tormay Béla Díj”-jal, 2013-ban „Kentaur Szobor” átadásával (a Kentaur az állatorvoslás jelképe) ismerték el.

2022

Szinger Árpád évtizedek óta meghatározó személyisége településünknek. Kezdetben kőművesként építette/szépítette falunkat.

Majd, már okleveles mélyépítő üzemmérnökként szakértelmével segítette az evangélikus templom és parókia felújítási munkáit.

Presbiterként évekig tevékeny tagja volt a Tengelici Evangélikus Egyházközségnek.

1993-tól egészen nyugdíjba vonulásáig Tengelic község körzeti megbízottja volt.

Sikeres rendőri pályafutásának mércéje, hogy településünk polgárai még hosszú idővel a leszerelését követően is bátran keresték személyes kérésekkel, kérdésekkel. A későbbi körzeti megbízottak is bizalommal fordultak hozzá egy-egy tanácsért.

Kezdeti nyugdíjas éveit sem tétlenkedéssel töltötte. Már 2006-ban megfogalmazódott benne az igény egy helyi polgárőrökből álló egyesület megszervezésére.

Hosszas próbálkozás után 2009-ben társalapítóként létrehozta a Tengelici Polgárőr Egyesületet, (2017-től Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület) melyben azóta is – immáron 13. éve – elnöki tisztséget tölt be.

Az első években saját autóval és olykor saját költségen látta el a szolgálati feladatait.

Szervezésének, koordinálásának, benyújtott pályázatainak és természetesen valamennyi polgárőr állhatatos munkájának köszönhetően a kezdeti szűkös éveket felváltotta a fejlődés időszaka.

Árpi aktívan részt vesz a mindenkori járőrszolgálatokon, rendezvénybiztosításokon, az Egyesület minden akciójában. Felügyeli azoknak a fiataloknak a munkáját, akik az Egyesületnél töltik közösségi szolgálatukat, így segítve az új, felkészült polgárőr generáció kinevelését.

Ő maga az Egyesület mind a négy szekciójának tagja: polgárőr, vizsgázott lovas polgárőr, önkéntes mentőszervezeti tag, valamint önkéntes tűzoltó is.

Szinger Árpád rendőri és polgárőri tevékenysége nyomán hozzájárult Tengelic bűnmegelőzéséhez, közbiztonságának növeléséhez.

2023

 • Szijártó József 1958-ban született Tengelicen
 • Az általános iskolát Tengelicen végezte el
 • Gimnáziumi éveit Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban töltötte
 • Érettségi után képesítés nélküli tanítóként a tengelici iskolában helyezkedett el
 • 1978-1981-ig a Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán szerzi meg diplomáját, pedagógusi képzettségét
 • 1981-ben a helyi iskola akkor még működő diákotthonban helyezkedik el diákotthoni nevelőtanárként
 • 1984-ben tanítói státuszba kerül. 1987-ben helyettesítő orosztanár lesz
 • 1988-ban az osztályfőnöki munkát is megismeri
 • 1989-ben diákotthoni-vezetőnek nevezik ki. Mellette gyermekvédelmi felelősi és munkaközösség-vezetői feladatokat is ellát.
 • 1993-tól önkormányzati választási tagi teendőket vállal fel.
 • 1997 és 1999 között a tanítói diplomája mellé Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán technikatanári diplomát szerez.
 • 1998-ban az ÁMK (Általános Művelődési Központ: az óvoda, iskola, művelődési ház tartoztak bele) igazgatója lesz.
 • 1998-ban önkormányzati képviselőnek választja a faluja. Azóta is minden ciklusban újra és újra bizalmat szavaznak neki a helyi választók.
 • 2004-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen újabb diplomát adó közoktatás-vezetői szakvizsgát tesz.
 • 2006-ban elvégez egy projekmenedzser képzést. Az alábbi sikeres projektekben társ kidolgozóként, a menedzsment szakmai-, vagy projektmenedzsereként tevékenykedett:
  • IPR pályázat 2005-től folyamatosan
  • HEFOP 2.1.5. hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációja segítése
  • TIOP-1.1.1-07/1-2008-0633 informatikai struktúra fejlesztése
  • DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0011 a Zombai Mikrotérségi Oktatási Hálózat fejlesztése
  • TÁMOP-3.1.4-12/2012-0737 Innovatív iskolák fejlesztése

2007-től a tengelici iskola Zomba társitézményévé válik, őt nevezik ki a tagintézmény vezetőjének, ez a mai napig érvényes. Végigjárta az intézményi „ranglétra” minden lépcsőfokát. Képesítésnélküli diákotthoni tanítóként kezdte, tanított alsó. és felső tagozaton, volt osztályfőnök, úttörő-vezető, ÁMK igazgatóhelyettes, és immár 25 éve az intézmény igazgatója, illetve tagintézmény-vezetője. 2015-ben megszerzi a pedagógus II. minősítést.

Egész életútja a falujához köti. Ez a kötődés nem csupán azt jelenti, hogy itt éli mindennapjait, hanem főként azt, hogy minden nap azért dolgozik, hogy elsősorban a helyi iskola fennmaradjon, gyarapodjon, szépüljön, a tartalmi munka nyitott legyen az innovációra, a korszerű pedagógiai módszerekre. Több, helye hozott képzéssel igyekezett bővíteni a testülete és saját képességét is a tanulók minél eredményesebb neveléséért, tanításáért. Munkatársait folyamatosan támogatja a képzéseken való részvételre, buzdítja a tanulásra, önképzésre.

Nem a saját gyarapodása, hanem az iskola és a saját szülőhelye gazdagodása ösztönözte, motiválja cselekedeteit. Végignézve tanulmányait, képzéseken, minősítésekben való részvételét, minden arrafelé mutat, hogy megalapozott tudással jó vezető lehessen, hogy igazgatóként, intézményvezetőként és képviselőként immár 25. éve szolgálni tudja azokat az embereket, akik között felnőtt, akikkel együtt éli a mindennapjait, és akikért a mindennapokban odaadóan dolgozik. Munkájában fáradhatatlan, pontos, megbízható, céltudatos, kitartó. Egész pályafutása példa lehet a helybelieknek, de bárkinek is.

2024

Szabó József Medinán született 1955-ben, azóta is ott él. Ipari iskolás korában szomszédjuktól kölcsön kapott egy pengetős hangszert, a mandolint, majd gitározni kezdett. Később inkább a népi hangzás, a népzene érdekelte, ezért citerázni kezdett. Tehetséges néptáncos is volt, Keszthelyen a „Helikon” Fesztiválon díjat nyert három táncos társával. 1976 – ban sorkatonai szolgálata közben hozta létre első citerazenekarát katonatársaiból. A hetvenes évek végén alapította meg első népzenekarát, a Bartina zenekart a Szekszárdi Babits Mihály Megyei Kulturális Központban, melyben brácsázott és tamburán játszott. Kezdetben a dunántúli, majd az erdélyi zenéket tanulta. Mikor a zenekarán belül megalakult a „pengetős csapat”, ő már ezen a hangszeren szólaltatta meg a bogyiszlói és sárközi dallamokat.

A népzenei táborokba több éven keresztül visszajárt zenekarával, és tanította a hangszereket, különböző tájegységek népzenéjét. Időközben beiratkozott egy két éves zenepedagógusi képzésre, ahol 1980-ban „C” kategóriás citerazenekar-vezető végzettséget szerzett. 1981-től – a zenélés mellett – elkezdődött a máig tartó és sikeres zeneoktatói korszak az életében. 1985-ben felkérték a népzene oktatására Szedresben. Ekkor alakított iskolás gyerekekből először citeracsoportot. 1986-ban a citerazenekari diákjai Gödöllőn, a Népzenei Fesztiválon bejutottak a 10 legjobb zenekar közé. 1988-tól 1991-ig a Szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központban indított brácsa órákat. Zenekarával elindították az óvodákban, általános iskolákban a régi hangszerek bemutatását is.

Népzenéjük kezdetben magnókazettákon került kiadásra.

Első népzenei CD-jük 1995-ben Tavaszi szél címmel jelent meg, majd 2000-ben a Bartina Zenekar Hétszín virág című CD-je jelent meg. 1996- ban a Dél-Afrikában, Johannesburgban tartott nemzetközi népzenei fesztiválon „Arany Minősítést” szereztek.

Az évek során citerás növendékei folyamatosan voltak Tolna megye több településén, többek között Sárpilisen, Decsen. 2014-ben szülőfalujában, Medinán kezdte el gyerekeknek két csoporttal a citeraoktatást.

Tengelicen 14 éve oktat citerát, kezdetben 3, most két csoportban tanítja a gyerekeket. Magas szakmai felkészültségét, pedagógiai hozzáértését bizonyítja, hogy több idősebb citerása is visszajár, és a csapat tagja marad, fellép, versenyez, ha hívja Józsi bácsi. Az évek során kifejtett zenepedagógusi munkáját tekintve nagy a valószínűsége, hogy ezekből a tanítványaiból is lesz olyan, aki a zenei pályán fog érvényesülni.

2018 óta minden évben a Tolna Megyei „Cinegemadár” Népzenei megmérettetésen a Tengelici citerások is részt vesznek, az utóbbi években a tengelici gyerekkórussal kiegészülve legutóbb ezüst minősítést szereztek.

Józsi bácsi mióta Tengelicre jár hetente kétszer tanítani a gyerekeket, lassan tengelicivé is vált egy kicsit. Ha „naptára” engedi, minden felkérésnek eleget tesz zenekaraival és tengelici citerás csoportjaival egyaránt. Sok helyi rendezvényen fellépett már velük pl. a falunapokon, az Elszármazottak találkozóján, a Települési Értéktár Bizottság rendezvényein, községi kiállítás-megnyitókon, karácsonyi koncerteken, március 15-i ünnepségeken és a Szülők-nevelők bálján is. Fiával, Dáviddal, aki gitárt oktat Tengelicen, részt vett a 2017-es tengelici „Villámcsődületen” is.

Az elmúlt közel 50 év zenei pályafutása során elsősorban az általa alapított Bartina zenekar sikerei ismertek itthon és külföldön. Zenepedagógusi munkája kevésbé volt/van előtérben, pedig ezen a területen is bizonyított, elismerésre méltó munkát végzett. Mint népzenész, a tudás, a tapasztalat mellett, a tökéletességre való törekvés jellemzi, és ez az igényesség zenetanításában is megnyilvánul elkötelezettséggel ötvözve. Mindig arra törekedett, hogy zenetanításával növendékei a hangszereken játszott népzene értékét, hagyományőrző jelentőségét is fontosnak tartsák. Ennek szellemében oktatja diákjait. Igényes zenei nevelésének köszönhetően az évek során csoportjaiból nem egy diákja elismert zenész lett, főleg népzenei vonalon, akik mindig megtiszteltetésnek tartják, ha fellépéseken közösen zenélnek volt tanárukkal.

Szabó Józsefet, Tengelicen tanítványai és azok szülei körében szeretet és nagy tisztelet övezi. Népzenészként elért sikereit és a gyerekek zenei oktatásában kifejtett munkáját nagyra becsülik nemcsak ők, hanem minden népzenét szerető ember. Pályafutása során színvonalas, egyben önzetlen munkájával, mint népzenész és mint zenepedagógus kultúrateremtő értéket képvisel településünkön, Tengelicen is, amely minden generációnak példaértékű. Mindig azt képviseli, amit tanítása is híven tükröz: a zenei hagyományok megőrzését a fiatalabb generáció bevonásával, tanításával.