Éves költségvetés

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásainak éves összege

 

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése
Foglalkoztatottak létszáma
Besorolás szerinti munkabér
Költségtérítés
Dolgozóknak nyújtott juttatások, étkezési hozzájárulás
Vezető tisztségviselők
3
22 339 884 Ft
1 804 000 Ft
892 000 Ft
Egyéb alkalmazottak
35
139 160 364 Ft
1 170 240 Ft 7 926 480 Ft
Összesen:
38
161 500 248 Ft
2 974 240 Ft
8 818 480 Ft

Tengelic, 2023.06.30.

Költségvetési támogatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 37.§. (1) bekezdése alapján – üvegzseb.

Archivált:
2017.01.01.- 2017.12.31.-ig terjedő időszak
2018.01.01.- 2018.12.31.-ig terjedő időszak
2019.01.01.- 2019.12.31.-ig terjedő időszak
2020.01.01.- 2020.12.31.-ig terjedő időszak
2021.01.01.- 2021.12.31.-ig terjedő időszak
2022.01.01.- 2022.12.31.-ig terjedő időszak

Támogatások, 2023. költségvetési év

2023.01.01.- 2023.12.31.-ig terjedő időszak

Sorszám Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatott program megvalósításának helye
1. Tengelici Sport Egyesület Működésre 1.000.000 Ft Tengelic
2. Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány Működésre 450.000 Ft Tengelic
3. Rollecate Kézilabda Egyesület Működésre 450.000 Ft Tengelic
4. Tengelici Polgárőr és ÖnkéntesTűzoltó
Egyesület
Működésre 1.250.000 Ft Tengelic
5. Homológia Kft. Üzemi Horgász Egyesület Működésre 200.000 Ft Tengelic
6. Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége Működésre 150.000 Ft Tengelic-Szőlőhegy
7. Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület Működésre 150.000 Ft Tengelic-Szőlőhegy
8. Tengelic Községért Alapítvány Működésre 0 Ft Tengelic
9. 3T Civil Szervezet Működésre 400.000 Ft Tengelic
10. Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület Működésre 250.000 Ft Tengelic

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§. (1) bekezdése alapján

Szerződés típusa
Szerződés tárgya
Szerződéskötő felek:
A szerződés határideje
Szerződés értéke
Vállalkozási szerződés
Óvoda tetőfedésének cseréje
Téglakötés Szolgáltató Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2012.04.13. – 2012.05.10.
5 558 511 Ft
Vállalkozási szerződés
Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása
Sugár Építőipari Kft.és Tengelic
Község Önkormányzata
2013.04.15. –
2013.07.31.
21 999 649 Ft
Adásvételi szerződés
Új gépjármű, mikrobusz beszerzése
P’-AutóCity Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2014.06.22. – 2014.07.31.
12 631 800 Ft
Vállalkozási szerződés
Napelemes rendszer telepítése
JETT-VILL Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2015.01.02.–2015.05.29.
22 941 280 Ft
Vállalkozási szerződés
Tengelic Szolgáltatóház felújítása
Sugár Kft., Tengelic Község Önkormányzata
2015. 05.04.-2015.06.04.
13 200 000 Ft
Kivitelezési szerződés
Háziorvosi rendelő belső felújításának és akadálymentesítésének kivitelezési munkái
Sugár Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2015.07.15.–2015.09.15.

20 487 205 Ft
Kivitelezési szerződés
Sportcsarnok tetőfelújítása
Anrofém Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2016. 02.10.-2016.06.06.

18 514 052 Ft
Kivitelezési szerződés
Tengelic, József A. u. 2. szám alatt lévő Községháza felújítása
Fehér János e.v.
és Tengelic Község Önkormányzata

2016.05.31.–2016.07.31.

5 315 915Ft
Vállalkozási szerződés Tengelic község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata ColoLine Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2017.04.28. – 2018.10.26.

4 750 000 Ft
 Vállalkozási szerződés Közvilágítás korszerűsítése WATT-ETA Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2017.05.02. – 2017.07.02.

6 195 216 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelici Mézeskalács Óvoda felújítása Sugár Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2017. 05.03. – 2017.08.04.

16 191 210 Ft
 Építési vállalkozási szerződés Tengelici Mézeskalács Óvoda teljes festés mázolás, valamint gépészeti munkái  Sugár Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2017. 06.28.-2017.08.04

 7 756 982 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelic belterületén járdák felújítása Téglakötés Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2018. 04.09.-2018.06.15.

12 980 220 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelic konyha hidegburkolatának felújítása és a hozzá
kapcsolódó építészeti, villamos és gépészeti kivitelezési
munkák elvégzése
Sugár Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2018.06.16.-2018.08.03.

18 169 397 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelic gépkocsi tároló építése Sohajda Mariann e.v. és
Tengelic Község Önkormányzata

2018.05.02.-2018.09.30.

11 207 024 Ft
Vállalkozási szerződés Tengelic belterületén járda készítése DARU-BAU 64 KFT. és
Tengelic Község Önkormányzata

2019.03.19.-2019.05.31.

18 977 200 Ft
Vállalkozási szerződés Tengelici általános iskola épületeire napelemes
kiserőmű létesítése
ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2019.10.31.-2020.05.29.

11 690 480 Ft
Vállalkozási szerződés Óvoda épület központi fűtéshez kapcsolódó kazán korszerűsítési munkák elvégzése, valamint az épület padlásterének hőszigetelési munkái PATTI 2003. Építőipari és Szolgáltató Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2019.11.21.-2020.02.28.

10 020 500 Ft
Kivitelezési szerződés Tengelic-Szőlőhegy Ady u. 2. szám alatt meglévő épület
héjazat cseréje
Fehér János és
Tengelic Község Önkormányzata

2020.03.25.-2020.05.26.

8 490 790 Ft
Vállalkozási szerződés A tengelici Szolgáltatóház napelemes rendszerének kiépítése ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2021.05.10.-2021.06.30.

5 285 905 Ft
Vállalkozási szerződés Tengelic-Szőlőhegy Művelődési Ház belső felújítási munkái DS Mérnök-Kivitelező Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2021.07.22.-2021.09.28.

7 440 763 Ft
Vállalkozási szerződés Tengelic – Szőlőhegy, Arany János és Hunyadi utcákat összekötő út aszfaltozási munkái DARU-BAU 64 Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2021.08.06.-2021.11.16.

20 998 125 Ft
Beszerzési
szerződés
Tanyagondnoki busz beszerzése FX Autóház Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2021.08.30.-2022.04.23.

10 800 000 Ft
Adás-vételi / szállítási szerződés Kommunális eszköz beszerzés

(traktor, homlokrakodó adapter, pótkocsi és padkakasza)

Royal-Kert Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2021.12.07.-2022.02.15

12 293 465 Ft
Építési vállalkozási szerződés Arany János utca burkolatfelújítása Gradek Construct Kft.
és Tengelic Község Önkormányzata
2022.05.23.-2022.07.31.
31 549 912 Ft
Vállalkozási szerződés Petőfi s. u. 3. szám alatti épület tetőfelújítása Fehér János ev.
és Tengelic Község Önkormányzata
2022.04.14.-2022.08.31.
17 578 653 Ft
Építési vállalkozási szerződés Bocskai utca burkolatfelújítása KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata
2023.06.30.-2023.07.24.
12 283 350 Ft
Építési vállalkozási szerződés Petőfi utca és Gagarin utca összekötő útburkolat felújítása KKMK Mérnök-Kivitelező Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata
2023.11.09.-2023.12.20.
22 816 325 Ft

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Mini bölcsőde kialakítása Tengelicen

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005

Kedvezményezett neve: Tengelic Község Önkormányzata

Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Tengelicen

Szerződött támogatási összeg: 93 193 239 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett befejezési dátum: 2021.03.15.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Tengelic Község Önkormányzata mini bölcsőde kialakítását tervezi.

Tengelic területén eddig nem működött sem bölcsőde, sem egyéb, a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító intézmény, a jogszabályi előírások, illetve a lakossági jelzések alapján azonban komoly igény van bölcsődei szolgáltatás létrehozására.

A megvalósítás helyszíne a településen működő óvodaépület, melynek mini bölcsődei szárnnyal történő bővítése valósul meg a tervezett projekt keretében. A bölcsődei zárt udvar a két épület közötti részen kerül kialakításra.

Az ingatlan tulajdonviszonyai rendezettek, a kizárólagos tulajdonos a helyi önkormányzat.

A tervezett fejlesztés keretében egy 7 férőhelyes mini bölcsődei csoport és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (öltöző, mosdó, átadó, stb.) befogadására alkalmas, akadálymentes, energetikailag korszerű épületrésszel kerül kibővítésre az óvoda épülete. A jól átgondolt térhasználat, közlekedési kapcsolatok kialakítása, és funkcionális elrendezés megtervezése során, az egyetemes tervezés elve alapján a tervezett fejlesztés figyelembe veszi a nők és férfiak, az idősek, gyerekek, és minden fogyatékossági csoport igényeit. A beruházás eredményeképpen a meglévő épületben található helyiségek alapterületei, kapcsolatai nem változnak.

A meglévő épület mellett biztosított a parkolási lehetőség, így a beruházás keretében csak 1 db akadálymentes parkoló kialakítása szükséges.

A projekt részét képezi az eszközbeszerzés is, melynek keretében a bölcsőde kialakításához és működtetéséhez szükséges bútorok, berendezési tárgyak, konyhai eszközök és berendezések, takarító- és egyéb eszközök, kinti és benti játékok, fejlesztő eszközök beszerzése történik meg.

A beszerzendő eszközök listája a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt módszertani szakértővel közösen került kidolgozásra.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

infoblokk_kedv_final_CMYK_ERFA

Közbeszerzés 2023

2023. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2022

2022. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2021

2021. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2020

Kivitelezési szerződés – Mini bölcsőde kialakítása Tengelicen

2020. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2019

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ V. rész Csiki utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ IV.rész Rákóczi utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ III. rész Petőfi utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ II. rész Kossuth utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ I. rész Kolozsvári utca

Statisztikai összegzés a 2018. évi közbeszerzésekről

2019. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2018

Statisztikai összegzés a 2017. évi közbeszerzésekről

2018. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2017

Közbeszerzés 2016

Közbeszerzés 2015

Közbeszerzés 2014

Közbeszerzés 2013

Közbeszerzés 2012

 

Közbeszerzés 2011

Közbeszerzés 2009