Tengelic Községi Önkormányzat hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletei

10/2000. / VIII.2. /
A község önkormányzati jelképeiről és használatukról.
9/2004. / V.29. /
A közterületek használatáról
14/2004. / VIII.31. /
Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervről
13/2007. / VII.19. /
Hatáskör gyakorlásának átruházásáról.
24/2007. /XII.19./
Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
12/2008. /VI.25./
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről
2/2009. /II.11./
A 2009. évi költségvetésről
2/2009. /II.11./me
A 2009. évi költségvetésről melléklet
2/2009. /II.11./szm
2/2009 /II.11./ költségvetési rendelet szöveges magyarázata
7/2009. /IV.08./
A 2008. évi zárszámadásról
7/2009. /IV.08./me
A 2008. évi zárszámadásról melléklet
7/2009. /IV.8/szm
A 2008. évi zárszámadásról szöveges magyarázata
15/2009. /IX.25./
Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelménye
7/2010 /II.16./
2010. évi költségvetésről
7/2010 /II.16./me
2010 évi költségvetés mellékletek
10/2010 /IV.21./
2009. évi költségvetés elfogadásáról
10/2010 /IV.21./me
2009. évi költségvetés elfogadásáról mellékletek
4/2011 /II.18./
2011. évi költségvetéséről
4/2011 /II.18./me
2011. évi költségvetéséről mellékletek
7/2011 /IV.13./
2010. évi zárszámadási rendelet
7/2011 /IV.13./me
2010. évi zárszámadási rendelet mellékletek
14/2011 /X.20./
Mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
3/2012 /II.16./
2012. Költségvetési rendelet
3/2012 /II.16./me
2012. Költségvetési rendelet melléklete
7/2012 /IV.19./
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2012 /IV.19./me
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelet melléklete
14/2012 /IX.13./
Tengelic Községért kitüntetési cím alapításáról
16/2012 /X.18./
Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
19/2012 /XI.14/
Tengelic Község természeti értékeink helyi védelméről
21/2012 /XII.15/
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
5/2013 /II.15/

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete

5/2013 /II.15/me

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei.

7/2013 /IV.25/

Rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2013 /IV.25/me

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtási rendelet mellékletei

8/2013 /IV.25/

Rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

9/2013 /V.23/

Önkormányzat rendelete a temetőkről és a temetkezésről

17/2013 /XII.18/

Államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

2/2014 /II.7/

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

2/2014 /II.7/me

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

7/2014 /V.5/

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2014 /V.5/me

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

9/2014 /VI.26/

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2/2015 /II.12/

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015 /II.12/me

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

9/2015.(IV.16.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

9/2015.(IV.16.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei

4/2015. (II.25.)

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

6/2015. (II.25.)

A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

10/2015. (V.28.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet

2/2016 /II.10/

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2/2016 /II.10/me

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

5/2016. (IV.27)

Az első lakáshoz jutók támogatásáról

7/2016. (V.30)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2016. (V.30)me

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei

8/2016. (V.30)

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

11/2016. (VIII.10.)

A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

12/2016. (VIII.30.)

A vendéglátó  üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról

14/2016.(IX.15.)

Az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2017. (II.16)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (II.16) me.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

6/2017. (III.24.)
A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
7/2017. (III.24)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

8/2017. (V.25.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2017. (V.25.) Önkormányzati rendelet melléklete
16/2017./XI.30./ A településkép védelméről
1/2018. (II.15) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
1/2018. (II.15) me. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei
6/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2018. (V.30.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei
7/2018. (V.31.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
9/2018. (VIII.10.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
12/2018.(X.31.)
Tengelic község helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
3/2019. (II.11.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
3/2019. (II.11.) me.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei
5/2019. (III.29.)

A Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkeztetés térítési díjának megállapításáról

7/2019. (V.29.)

Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2019. (V.29.) me.

Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról mellékletei

8/2019. (V.29.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

17/2019. (XI.28.)

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet

2/2020. (II.13.)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2/2020. (II.13.)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

7/2020. (VII.2.)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2020. (VII.2.)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei

22/2020. (XI.18.)

Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló rendelet

23/2020. (XII.2.)

A köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet

24/2020. (XII.2.)

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet

3/2021. (II.18.)

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (II.18.) me.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

6/2021. (V.28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2021. (V.28.)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei

11/2021. (VII.2.)

A gyermekvédelmi ellátásokról