Tengelic Községi Önkormányzat hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletei

10/2000. / VIII.2. /
A község önkormányzati jelképeiről és használatukról.
9/2004. / V.29. /
A közterületek használatáról
24/2007. /XII.19./
Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
12/2008. /VI.25./
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről
14/2011 /X.20./
Mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
14/2012 /IX.13./
Tengelic Községért kitüntetési cím alapításáról
16/2012 /X.18./
Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
19/2012 /XI.14/
Tengelic Község természeti értékeink helyi védelméről
21/2012 /XII.15/
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
8/2013 /IV.25/

Rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

9/2013 /V.23/

Önkormányzat rendelete a temetőkről és a temetkezésről

17/2013 /XII.18/

Államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

9/2014 /VI.26/

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

6/2015. (II.25.)

A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

10/2015. (V.28.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet

5/2016. (IV.27)

Az első lakáshoz jutók támogatásáról

8/2016. (V.30)

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

11/2016. (VIII.10.)

A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

12/2016. (VIII.30.)

A vendéglátó  üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról

14/2016.(IX.15.)

Az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6/2017. (III.24.)
A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
7/2017. (III.24)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

16/2017./XI.30./ A településkép védelméről
1/2018. (II.15) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
1/2018. (II.15) me. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei
6/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2018. (V.30.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei
7/2018. (V.31.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
9/2018. (VIII.10.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
12/2018.(X.31.)
Tengelic község helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
3/2019. (II.11.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
3/2019. (II.11.) me.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei
5/2019. (III.29.)

A Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkeztetés térítési díjának megállapításáról

7/2019. (V.29.)

Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2019. (V.29.) me.

Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról mellékletei

8/2019. (V.29.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

17/2019. (XI.28.)

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet

2/2020. (II.13.)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2/2020. (II.13.)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

7/2020. (VII.2.)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2020. (VII.2.)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei

22/2020. (XI.18.)

Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló rendelet

23/2020. (XII.2.)

A köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet

24/2020. (XII.2.)

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet

3/2021. (II.18.)

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (II.18.) me.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei

6/2021. (V.28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2021. (V.28.)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet mellékletei

11/2021. (VII.2.)

A gyermekvédelmi ellátásokról

1/2022.(I.21.)

A homlokzatfelújítási támogatásról

3/2022. (II.11.)
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
3/2022. (II.11.) me. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékleteil
6/2022.(IV.27.) A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról