Köznevelési intézményünk fenntartója és egyben üzemeltetője a korábbi Zomba Körzeti Intézményi Társulás helyett 2013. január 1-jével a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. Az állami átvétellel nevünk is megváltozott. Iskolánk új elnevezése: Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája lett.

Az intézmény múltjára visszatekintve, az alábbi mérföldköveket találjuk:

1884.

Gróf Zichy Miklós 1 tanítós pusztai iskolát alapított Kistengeliczen, ami, 1905-ben, az alapító halála után megszűnt.

1906.

A ” Kistengeliczi gazdaközösség ” elhatározta az elemi népiskola létrehozását. Kezdetben egy, majd 1907-től már két tanítóval folyt az oktatás

1911.

Megépült a 3 tantermes, földszintes iskolaépület, melyre 1928-ban emeletet építettek, így az öt tantermes lett, öt tanító foglalkozott a gyerekekkel.

1929.

A lakosság támogatásával megépült a kultúrház.

1941.

Megépült az óvoda (Petőfi és az Óvoda utca sarkán).

1946.

Megkezdődött a 8 osztályos általános iskolai oktatás. Felsőtengelicen, majd 1949-ben Alsótengelicen is megnyitotta kapuját az iskola.

1970.

Az Aradi utcában – a mostani óvoda helyén – felépült a 40 férőhelyes bölcsőde.

1971.

Megkezdte működését a 100 férőhelyes diákotthon és új épületben a felső tagozat. Egyidejűleg megszűntek a kis külterületi iskolák és a körzetesítés során a tengelic-szőlőhegyi iskola is.

1976.

Az általános iskola, az óvoda, a hétközi diákotthon, a könyvtár és művelődési ház összevonásával kialakult egy új intézményi struktúra, az Általános Művelődési Központ. Az ÁMK, olyan többcélú intézmény volt, amely feladatait egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységekből álló, közös igazgatású szervezetként látta el.

1995.

A közlekedési viszonyok fejlődése és a gyermeklétszám csökkenése miatt megszűnt a diákotthon.

2005.

Megválva a régi kisiskolai épülettől, a tanítás a két korábban épített épületben folyt tovább. Az alsó tagozat a főépületben, a felső tagozat a volt diákotthon emeletén kapott helyet.

2006.

Alapításának 100., jubileumi tanévét ünnepelte iskolánk. Az évforduló eseményei

2007.

A képviselőtestület döntése értelmében megszűnt az Általános Művelődési Központ szervezete. Jogutóda a Zomba Körzeti Intézményi Társulás tagintézményeként 1-6. évfolyamos általános iskola és 3 csoportos óvodaként, a korábbi közművelődési feladat-ellátási funkciót megszüntetve folytatta tevékenységét.

2010.

Szeptember 1-jétől szervezeti illetve névváltozás történt. Az óvoda és általános iskola, mint intézményegység különvált. Az új intézményi struktúra szerint Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Tengelici Tagóvoda és Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Tengelici Tagiskola néven szerepeltünk.

2012.

szeptember 1-jétől újra 8 évfolyamos struktúrában működik az általános iskola.

2013.

Január 1-jével a közoktatás országos átszervezése folytán óvodánk fenntartója a községi önkormányzat lett. Alapító okirata szerint a Tengelici Mézeskalács Óvoda elnevezést kapta.