Ertektar-bizottsagMegalakult a Tengelici Értéktár Bizottság

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 121/2017. (IX.12.) Kt.h. számú határozatával a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény felhatalmazása alapján létrehozta a települési értéktárat és a Települési Értéktár Bizottságot.

A bizottság elnöke Farkas Zsuzsanna Katalin, elnök-helyettes: Tóthné Csapó Sára, tagjai: Müller Gabriella, Tóth Ferenc.

A Települési Értéktár Bizottság feladata azonosítani a településen fellelhető nemzeti értékeket, azokat összesíteni és rendszerezni, a települési értéktárat nyilvántartás céljából megküldeni a Megyei Értéktár Bizottság részére.

A helyi értéktár létrehozásának célja a település természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése.

A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos, melyeket a letölthető dokumentumok között megtalálható javaslattételi lap segítségével lehet megtenni.

A kitöltött és megfelelő mellékletekkel ellátott javaslattételi lapot juttassa el az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

A Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, és 90 napon belül dönt a települési értéktárba történő felvételről, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

Az értéktárba a bizottság döntése alapján felvételre került értékek leírással és fotóval együtt felkerülnek a www.tengelic.hu honlapra is, így mindenki megismerheti őket.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái:

  • Agrár és élelmiszer-gazdaság:borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek.
  • Egészség és életmód:gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra.
  • Épített környezet:tudatos építési munka eredménye.
  • Ipari és műszaki megoldások:kézműipar, kézművesség.
  • Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai:Tánc, zene, régészeti lelőhelyek.
  • Sport:szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény.
  • Természeti környezet:fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak.
  • Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.:turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.

Kérjük és várjuk a tisztelt lakosság javaslatait, fényképeit, történeti leírásait, emlékeit, dokumentumait, hogy minél gazdagabb értéktárral mutassuk be sokszínű helyi, nemzeti értékeinket.

Tengelic 2017. szeptember 22.

Tengelici Települési Értéktár Bizottság

Értéktár

Letölthető dokumentumok:

Javaslattételi lap

Tengelici Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Települési Értéktár Bizottság 2018. 1. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2021. I. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója

Települési Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolója