Tisztelt Adózóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy fontos adatbejelentési határidő közeledik a magánszemélyek kommunális adója, illetve a termőföldek tulajdoni/használói változásáról a mezőőri járulék megállapítása vonatkozásában, ugyanis 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően, amennyiben bármilyen adóztatást érintő változás (pl. termőföld, lakás vagy telek szerzése, értékesítése, használata stb.) történt, arról 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adókötelezettségeket a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról, illetve a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról állapítják meg.

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonosa, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Mezőőri járulék fizetési kötelezettség terheli mindazon természetes személyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, akik Tengelic település közigazgatási területén lévő termőföldek használója, amennyiben a használója ismeretlen, a termőföld tulajdonosa a kötelezett.

Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatványok (kitöltési útmutatóval) letölthetőek a honlapunkról, vagy beszerezhetőek Tengelic Község Önkormányzatánál, illetve az > Elektronikus önkormányzati portálon keresztül elektronikus úton is beküldhetőek.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Amennyiben a nyomtatványok kitöltésével, az ügyintézés menetével kapcsolatban további kérdéseik vannak, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot adóirodánkkal telefonon, illetve személyesen.