Tengelic Község Polgármestere a 42./2021. (II.15.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú, tengelici 78/1 hrsz-ú, természetben  Tengelic, Gindli u.2. szám alatt található „Szolgáltatóház” ingatlanban lévő 51 m2 alapterületű helyiséget bérbe kívánja adni kereskedelmi tevékenység ( iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem ) végzése céljából.

A helyiség bérleti díja: 16.779.-Ft/hó + rezsi költség

Jelentkezni lehet írásban 2021. március 20-ig.
A jelentkezés benyújtásának helye: Tengelici Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u.11.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: 2021. május 1.

A bérbeadásra kerülő helyiség megtekintésével kapcsolatban a Polgármesteri hivatal gazdálkodási ügyintézőjétől Mészáros Ildikótól a 06 74/532-017 telefonszámon kérhető információ.

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.

Tengelic 2021. február 16.

Gáncs István sk.
polgármester