Hirdetmény

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0442 hrsz-ú, 0443 hrsz-ú, valamint a 0444 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlanokat haszonbérbe adásra kijelölte 2019. május 1. napjától 5 évre.

Az ingatlan bérletére vonatkozó kérelmeket 2019. április 11-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.).

A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület a 2019. áprilisi testületi ülésen dönt.

Tengelic 2019. március 13.

Gáncs István sk.
polgármester