Tengelici Polgármesteri Hivatal

Takarító-hivatalsegéd munkakör ellátására hirdetményt tesz közzé.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Munkaidő: teljes munkaidőben

Munkavégzés helye: Tengelici Polgármesteri Hivatal 7054. Tengelic Rákóczi u.11.

Próbaidő: 3 hónap

Munkabér: A munkababér megállapítására a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Munkaviszonyra: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

Ellátandó feladatok:

  • takarítói,
  • hivatalsegédi feladatok (levelek kézbesítése postai úton, személyesen, közlemények, hirdetmények kifüggesztése, adminisztratív feladatokkal kapcsolatos kisegítő tevékenység)

Az állás betöltésének feltételei: büntetlen előélet, cselekvőképesség

Iskolai végzettség: szakmunkásképző

Előnyt jelent:  helyben lakó

Az állásra a jelentkezés benyújtható: személyesen, vagy postai úton a szükséges mellékletekkel, borítékra írják rá: „Takarítói, hivatalsegéd állásra jelentkezés”. Tengelici Polgármesteri Hivatal 7054. Tengelic Rákóczi u.11.

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. március 14.

Jelentkezés elbírálásának határideje: 2017. március 16.

Munkakör betöltésének legkorábbi ideje: 2017. március 20.

Jelentkezéshez csatolandó iratok, vagy azok másolata: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány (vagy annak kikérését igazoló ajánló szelvény).

A kiírás elbírálása: írásban

Felvilágosítás: Tolnai Lászlóné jegyző.  Tel.: 06-74/432-122