Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2015. október 27 -én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.12) önkormányzati rendelet módosítása.   Előterjesztő:  Gáncs István polgármester

2./ Háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megtárgyalása.  Előterjesztő:  Gáncs István polgármester

3./ Ideiglenes észlelő kúttal kapcsolatos tulajdonosi megállapodás módosítása. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

4./ Az általános iskola felvételi körzetének véleményezése. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

5./ Önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlan hasznosításáról döntés. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

6./ Egyebek. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

8./ Zárt ülés: első lakáshoz jutók támogatása

 

Tengelic, 2015. október 19.

Gáncs István

polgármester