Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. június 25-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása/td> Gáncs István polgármester
2./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2019. évi I. félévi tevékenységéről Farkas Zsuzsanna elnök
3./ Beszámoló a Szociális Bizottság tevékenységéről Gáncs Tamás biz.elnöke
4./ Döntés a 2019. évi JETA pályázat benyújtásáról Gáncs István polgármester
5./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi szociális feladatellátásról szóló elszámolás megtárgyalása Gáncs István polgármester
6./ Egyebek Gáncs István polgármester
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
8./ Zárt ülés: Közalkalmazottak -dajkák- kinevezésének módosítása

 

Tengelic 2019. június 19.

Gáncs István sk.
polgármester