Hirdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 478/2020.(XII.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az éves közmeghallgatás hagyományos módon, képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására nincs lehetőség.

Közmeghallgatási tájékoztató

Kérem a Tisztelt Lakosságot, és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy a fenti tájékoztatóval kapcsolatos, illetve a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat 2020. december 18-ig elektronikus levélben a tengelicpolghiv@t-online.hu címre, vagy levélküldeményként legkésőbb fenti napon postára adva a Tengelici Polgármesteri Hivatalhoz ( 7054. Tengelic Rákóczi u. 11.) címezve borítékban juttassák el.
A fenti módon és határidőben megküldött kérdésekre és javaslatokra haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül választ adunk.