Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. február 9 én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt Előterjesztő:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Gáncs István polgármester

 

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.10) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása Gáncs István polgármester
3./ Döntés a köztisztviselők, közalkalmazottak 2016. évi cafetéria összegéről Gáncs István polgármester
4./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról Gáncs István polgármester
5./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
6./ A Mézeskalács Óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározása Gáncs István polgármester
7./ Művelődésszervező továbbképzési terve Gáncs István polgármester
8./ Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása Tolnai Lászlóné jegyző
9./ Döntés a „Sportcsarnok tetőfelújítása kivitelezési szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről Gáncs István polgármester
10./ Egyebek Gáncs István polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
12./ Zárt ülés: „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozása Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2016. február 3.

Gáncs István sk.

polgármester