Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. március 22-én (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye Polgármesteri Hivatal  – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett  intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

 

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.12) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ Az Önkormányzat által fenntartott  konyha által biztosított étkeztetés térítési díjának  megállapításáról Gáncs István polgármester
3./A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi önkormányzati támogatások elszámolása Gáncs István polgármester
4./ Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelmeinek elbírálása Gáncs István polgármester
5./ Javaslat a 2016. évi közbeszerzési tervre Gáncs István polgármester
6./ A Tengelici Mézeskalács Óvodába a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározása Gáncs István polgármester
7./ Egyebek Gáncs István polgármester
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2016. március 16.

Gáncs István sk.

polgármester