Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. április 26-án (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett  intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

 

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Gáncs István polgármester
3./ Megbízási szerződés települési főépítészi feladatok ellátására Gáncs István polgármester
4./ Egyebek Gáncs István polgármester
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
6./ Zárt ülés: Közalkalmazott kinevezése (mezőőr)

 

Tengelic, 2016. április 19.

Gáncs István sk.

polgármester