Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. március 22 -én (szerda) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
3./A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatások elszámolása Gáncs István polgármester
4./ Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmeinek elbírálása Gáncs István polgármester
5./ Javaslat a 2017. évi közbeszerzési tervre Gáncs István polgármester
6./ Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása Gáncs István polgármester
7./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
8./ Tengelic Község településrendezési tervének módosítása Gáncs István polgármester
9./ Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése Gáncs István polgármester
10./ Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Gáncs István polgármester
11./ A Tengelici Mézeskalács Óvodába a 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározása Gáncs István polgármester
12./ Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okiratának módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
13./ „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat benyújtása Gáncs István polgármester
14./ Helyiséghasználati megállapodások meghosszabbítása Gáncs István polgármester
15./ Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület támogatási kérelméről döntés Gáncs István polgármester
16./ Egyebek Gáncs István polgármester
17./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2017. március 13.

Gáncs István sk.

polgármester