Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. május 23-án (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről Dr. Kuti István kapitányságvezető
2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről Gáncs István polgármester
4./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Tolnai Lászlóné jegyző
5./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Gáncs István polgármester
6./ Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2016. évi üzleti jelentése, mérlegbeszámoló Gáncs István polgármester
7./ A víziközmű- rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodás jóváhagyása Gáncs István polgármester
8./ Beszámoló a Rollecate Kézilabda és Szabadidős Egyesület 2016. évi munkájáról Elnöke Civil Szervezet
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2017. május 16.

Gáncs István sk.

polgármester