Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. június 27-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Döntés a „Tengelici Mézeskalács Óvoda épület teljes festés, mázolás valamint gépészeti munkái elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
4./ Döntés a „Tengelici Mézeskalács Óvoda bútorzat beszerzése, összeszerelése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
5./ Döntés a „Tengelic Ady u.2. szám alatt lévő iskolaépület egyéb felújítási munkái kivitelezési szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
6./ Ajánlattételi felhívás az ASP pályázat kapcsán eszközök szoftverrel történő beszerzésére Gáncs István polgármester
7./ Ajánlattételi felhívás az ASP pályázat kapcsán Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja elvégzésére Gáncs István polgármester
8./  Beszámoló a Szociális Bizottság tevékenységéről Gáncs Tamás biz.elnöke
9./ Szekszárd és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi elszámolása Gáncs István polgármester
10./ A közös önkormányzati tulajdonban lévő tolnai 799. hrsz-ú ingatlan (Vízműtelep) értékesítéséről döntés Gáncs István polgármester
11./ Re-víz Duna-menti Kft. 2016. évi mérlegbeszámoló és eredménykimutatása Gáncs István polgármester
12./ Önkormányzati szolgálati lakásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása Gáncs István polgármester
13./ Egyebek Gáncs István polgármester
14./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Tengelic 2017. június 20.

Gáncs István sk.

polgármester