Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. október 17-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető
2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ Településrendezési terv 5.számú módosításának elfogadása Tolnai Lászlóné jegyző
4./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységéről Gáncs István polgármester
5./ Az általános iskola felvételi körzetének véleményezése Gáncs István polgármester
6./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása Gáncs István polgármester
7./ A tengelici víziközmű rendszerek 2018-2032-ig tartó időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek megtárgyalása Gáncs István polgármester
8./ Egyebek Gáncs István polgármester
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
10./ Zárt ülés: Első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó kérelem elbírálása Gáncs István polgármester

Tengelic 2017. október 10.

Gáncs István sk.

polgármester