Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. december 19-én (kedd)  17.00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (II.10) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
3./ A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Tolnai Lászlóné jegyző
4./ Beszámoló a Faluház és a könyvtár 2017. évi munkájáról Gáncs István polgármester
5./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása Gáncs István polgármester
6./ Beszámoló a helyi adóztatásról Tolnai Lászlóné jegyző
7./ Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata Gáncs István polgármester
8./ Tájékoztató a polgármester szabadságáról Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2017. december 12.

Gáncs István sk.

polgármester