Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. március 13 -án (kedd) 17,00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatások elszámolása Gáncs István polgármester
3./ Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmeinek elbírálása Gáncs István polgármester
4./ Javaslat a 2018. évi közbeszerzési tervre Gáncs István polgármester
5./ A Tengelici Mézeskalács Óvodába a 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározása Gáncs István polgármester
6./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása Tolnai Lászlóné
jegyző
7./ Óvodavezetői pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása Gáncs István polgármester
8./ Helyiséghasználati megállapodások meghosszabbítása Gáncs István polgármester
9./ Beszámoló a testvér-települési kapcsolattartásról Gáncs István polgármester
10./ Egyebek Gáncs István polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2018. március 6.

Gáncs István sk.

polgármester