Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. 2018. április 24-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről Tolnai Lászlóné
jegyző
2./ Beszámolók a településen működő civil szervezetek 2017. évi munkájáról Civil Szervezetek Elnökei
3./ Döntés a Tengelic gépkocsi tároló építése tárgyú beszerzési eljárás eredményéről Gáncs István polgármester
4./ Döntés a Tengelic konyha hidegburkolatának felújítása és a hozzá kapcsolódó építészeti, villamos és gépészeti kivitelezési munkák elvégzése tárgyú beszerzési eljárás eredményéről Gáncs István polgármester
5./ Egyebek Gáncs István polgármester
6./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2018. április 17.

Gáncs István sk.

polgármester