Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. október 30-án (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezető
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
3./ Településszerkezeti terv, valamint Tengelic község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
5./ Mini bölcsőde építésére pályázat benyújtása Gáncs István polgármester
6./ Az általános iskola felvételi körzetének véleményezése Gáncs István polgármester
7./ A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Gáncs István polgármester
8./ A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi elszámolása Gáncs István polgármester
9./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek hasznosítására Gáncs István polgármester
10./ Egyebek Gáncs István polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2018. október 24.

Gáncs István
polgármester