Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. november 20-án (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata Gáncs István polgármester
2./ Mezőföldvíz Kft. törzstőke emelése Gáncs István polgármester
3./ A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása Gáncs István polgármester
4./ Egyebek Gáncs István polgármester
5./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2018. november 14.

Gáncs István
polgármester