Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. január 29-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. évi II. félévi tevékenységéről Farkas Zsuzsanna elnök
4./ Beszámoló a mezőőr 2018. évi tevékenységéről Hollósi András mezőőr
5./ Beszámoló a Faluház és a könyvtár 2018. évi munkájáról, valamint a 2019. évi munkaterv elfogadása Pámer Ildikó művelődésszervező
6./ Házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása Gáncs István polgármester
7./ Döntés a 2018. évi JETA pályázat benyújtásáról Gáncs István polgármester
8./ A Mézeskalács Óvoda heti és éves nyitva tartási rendjének meghatározása Gáncs István polgármester
9./ Az általános iskolai körzethatárokról véleményezés Gáncs István polgármester
10./ Mezőgazdasági haszonbérleti szerződésekről döntés Gáncs István polgármester
11./ Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására Gáncs István polgármester
12./ Egyebek Gáncs István polgármester
13./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2019. január 21.

Gáncs István sk.
polgármester